• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/03/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/03/2020
Về việc nhắc lần 2 báo cáo kết quả triển khai về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
Số ký hiệu 972/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 23/03/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ Trưởng Bùi Văn Linh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...