• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/03/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/03/2020
Về việc Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 698/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 05/03/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...