• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/05/2019

Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch tổ chức ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để phối hợp triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/05/2019
Kế hoạch tổ chức ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019
Số ký hiệu 443/KH-BGDĐT Ngày ban hành 28/05/2019
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...