• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/05/2018

Ngày 30/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn hướng dẫn về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các sở giáo dục và đào tạo; Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/05/2018
V/v tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018
Số ký hiệu 2206/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 30/05/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...