• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/04/2018

Ngày 05/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn 1295/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các tổ chức, đơn vị, cá nhân theo dõi và thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/04/2018
Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học
Số ký hiệu 1295/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 05/04/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...