• Triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên

  28/07/2016
  Trước thực trạng một số vụ đuối nước thương tâm xảy ra trong thời gian vừa qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch để chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước đối với học sinh, sinh viên. Trong đó có công tác tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên các trường phổ thông.
 • Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

  19/07/2016
  Nhằm tích hợp, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tránh chồng chéo trong các chính sách hiện hành về hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú, hỗ trợ học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010, Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 và Quyết đinh 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013), Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 “Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn”.
 • Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2015-2020

  05/02/2016
  Triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”, ngày 04/02/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký Quyết định số 410/KH-BGDĐT về ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg trong toàn ngành.