Thúc đẩy vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp

Đây là nội dung của buổi hội thảo trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST 2020, diễn ra ngày 28/11 với sự tham gia của đại diện Bộ GD&ĐT cùng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp.

Tại hội thảo, ông Bùi Văn Linh-Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) cho biết: Thời gian vừa quan, công tác đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp được Chính phủ, Thủ tướng hết sức quan tâm.


Ông Bùi Văn Linh trình bày tham luận tại hội thảo

Năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lấy làm năm Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. Theo đó Thủ tướng đã kí Quyết định 844/QĐ-TTg hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025.

Tiếp theo, năm 2017 Bộ GD&ĐT đã chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án  "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017. Theo nội dung đã được phê duyệt trong giai đoạn từ nay đến 2025, cần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học; đây không phải chỉ dành cho các trường đại học mà còn là nhiệm vụ của quản lý nhà nước quan trọng, cụ thể là của Bộ GD&ĐT chủ trì và cùng sự phối hợp của các bộ, ngành và các doanh nghiệp, địa phương để triển khai Đề án.

Thực tế cho thấy, trong hai hoạt động “sáng tạo” và “khởi nghiệp”, không ít trường đại học còn tách rời và mới chỉ quan tâm tới hoạt động “sáng tạo” (dưới khái niệm “sinh viên nghiên cứu khoa học”) mà chưa thực sự gắn kết cả hai hoạt động “sáng tạo” và “khởi nghiệp”. Và vì thế, hoạt động khởi nghiệp trong các trường đại học hiện nay cần phải được quan tâm thúc đẩy thông qua các kế hoạch và mục tiêu cụ thể.

Để khởi nghiệp thành công, chúng ta không thể nhắc tới một yếu tố quan trọng, đó chính là tinh thần khởi nghiệp, còn được gọi là tinh thần doanh nhân khởi nghiệp. Theo các nhà nghiên cứu, những doanh nhân có tinh thần khởi nghiệp thật sự phải là những con người mà bản thân họ có hoài bão, khát vọng biết vượt lên số phận, chấp nhận rủi ro với tinh thần đổi mới và sáng tạo.

Vì thế, để giúp sinh viên có tinh thần khởi nghiệp tốt, các trường đại học cần phải thay đổi toàn diện về chính sách, hệ thống, đầu tư nguồn lực, trang bị cơ sở hạ tầng mới có đủ điều kiện tốt nhất để hỗ trợ sinh viên từ khơi nguồn cảm hứng khởi nghiệp đến khám phá bản thân và trải nghiệm thực tế đối với các dự án khởi nghiệp.


Các sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được trưng bày tại TECHFEST 2020

Nhiệm vụ này được cụ thể hóa với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: hình thành cơ chế chính sách; hình thành đội ngũ nhân sự; xây dựng chương trình đào tạo; tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ nguồn vốn.

Trên thực tế, có thể khẳng định rằng, đối với các trường đại học để ngay lập tức hình thành được hệ sinh thái khởi nghiệp nêu trên là rất khó khăn bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân chính là môi trường khởi nghiệp ở nước ta chưa mạnh.

Chính vì vậy, để xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp trong các trường đại học; trước hết đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo các trường phải xác định rõ mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của nhà trường đối với các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Trên cơ sở đó mới đảm bảo lựa chọn mô hình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp với mục tiêu, sứ mệnh tầm nhìn và đặc điểm các nhóm ngành đào tạo của nhà trường.

Khởi nghiệp rõ ràng không dành cho tất cả sinh viên, do đó để thực hiện các nội dung trên Ban chỉ đạo Đề án hết sức thận trọng, ngoài việc đưa ra lộ trình Ban chỉ đạo còn định hướng trước mắt cần tổ chức thí điểm tại một số cơ sở đào tạo đủ mạnh tại 3 khu vực và triển khai từng nội dung.

Trong năm 2021-2025, giao các trường xây dựng nội dung đào tạo giúp sinh viên khám phá bản thân với các dự án khởi nghiệp. Hỗ trợ 3 cơ sở đào tạo xây dựng không gian chung hỗ trợ khởi nghiệp và ban hành cơ chế hoạt động của không gian chung bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí và để các trung tâm đó thực sự trở thành tái tim của hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở đào tạo. 

Ông Bùi Văn Linh cho rằng, với các kế hoạch, mục tiêu đã được cụ thể hóa, cùng với sự triển khai đồng bộ và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị hữu quan gồm: quản lý nhà nước, các trường đại học và các doanh nghiệp, Đề án 1665 sẽ được triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới.

Với sự đồng hành của Chính phủ, các Bộ, ngành, các trường đại học sẽ chủ động nắm bắt thời cơ và qua đó, sẽ từng bước đóng góp xây dựng thành công một hệ sinh thái khởi nghiệp trong các trường đại học, từ đó sẽ cùng với các đề án có liên quan góp phần tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia vững chắc ở Việt Nam.

(Theo Giáo dục & Thời đại)

In trang