Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên tham gia Dự án Nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp (MOTIVE)

Được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ, ngày 24/02/2020, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên cùng với 09 cơ sở đào tạo bao gồm: Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, Trường Đại học Hạ Long, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nội vụ, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội (HanoiSME) đã tham gia dự án MOTIVE cùng một số Trường đại học tại Châu Âu. 

​Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực cho các trường đại học tại Việt Nam trong việc thống kê, khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và một số hoạt động nâng cao năng lực, khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên, giúp họ chuẩn bị tốt các kỹ năng trước khi tham gia thị trường lao động.

Mọi thông tin về Dự án được đăng tải chi tiết tại trang tin của dự án www.motive-euproject.net.

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

In trang