Hội thảo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội

Sáng 16/8 tại ĐH Hàng hải Việt Nam, Bộ GDĐT đã tổ chức Hội thảo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Dự buổi lễ có đại diện Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ và đông đảo học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hội thảo bao gồm các nội dung chính: Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong xã hội nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn trường học; công tác chỉ đạo, vai trò, trách nhiệm của các lực lượng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại nhà trường.


Ông Bùi Văn Linh – Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV (ở giữa) chủ trì Hội thảo

Trong khuôn khổ hội thảo, các tham luận, ý kiến tại chỗ của các Cục, Vụ liên quan của Bộ GDĐT, Bộ Công an, Văn phòng Chính Phủ, Bộ LĐ-TB&XH, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Viện PSD, một số sở GDĐT, trường học… đã cũng cấp một cách đầy đủ, cập nhật các nội dung mới của công tác chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các Ban chỉ đạo; đồng thời đã làm rõ được nguyên nhân của những tồn tại, thách thức trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Từ đó, các đại biểu đã có những kiến nghị, đề xuất phối hợp thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả triển khai chương trình phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Các đại biểu đều thống nhất quan điểm: các cơ sở giáo dục, các thầy cô giáo, đội ngũ quản lý giáo dục hiện nay đang làm tốt, đầy đủ trách nhiệm trong việc giáo dục, chăm sóc trẻ em, HSSV; các em HSSV đang sống trong môi trường giáo dục sư phạm, được yêu thương; ngành Giáo dục đã đào tạo và cung cấp được nguồn nhân lực lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục được một thế hệ công dân có tinh thần yêu nước, tích cực.

Qua trao đổi, các tham luận đều chỉ rõ HSSV vừa là chủ thể được chăm sóc, giáo dục; vừa là chủ thể tham gia các vi phạm pháp luật, tội phạm, tệ nạn xã hội. Do đó, cần phải xây dựng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, tránh để xảy ra vi phạm rồi mới xử lý.

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Bùi Văn Linh - Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV (Bộ GDĐT) đánh giá cao những bài tham luận và ý kiến tại chỗ, mong muốn trong thời gian tới, các Bộ, ban ngành Trung ương, Trung ương Đoàn, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong việc phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Trong thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, HSSV; phối hợp hành động, thanh tra, kiểm tra chặt chẽ với các Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Công an… trong việc phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; đồng thời mở rộng hợp tác, phối hợp phát triển với các tổ chức quốc tế.

Vụ GDCTHSSV