Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2015-2020

Triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”, ngày 04/02/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký Quyết định số 410/KH-BGDĐT về ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg trong toàn ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ Nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao giải Nhất cá nhân tại Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần III- 2016 cho em Huỳnh Thanh Tân – Học sinh trường THPT Trần Bình Trọng, Khánh Hòa.
​Nguồn: Báo Tiền Phong Online

Theo đó, toàn ngành tập trung phấn đấu đạt một số chỉ tiêu quan trọng như sau: 100% cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; có ít nhất 90% các trường trung học, trung cấp, cao đẳng, đại học thành lập bộ phận tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên; 100% học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động; giới thiệu cho Đảng 300.000 đoàn viên ưu tú, trong đó kết nạp được ít nhất 100.000 đảng viên trẻ.

Để thực hiện được những mục tiêu đề ra, kế hoạch đã đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đó là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh, sinh viên; Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên.

Cũng theo kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên được cụ thể hóa theo từng cấp học.

Giáo dục mầm non tích hợp, lồng ghép một số nội dung giáo dục phù hợp trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt trong gia đình, trong nhà trường và cộng đồng xã hội.

Giáo dục phổ thông tiếp tục thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân của chương trình hiện hành theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. Đồng thời, lựa chọn các nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn; bố trí thời lượng phù hợp cho hoạt động Đoàn, Đội, Hội, hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục hình thành nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo ở nhà trường và tự đổi mới tri thức.

Các nhiệm vụ và giải pháp còn lại đều được cụ thể hóa thành những nội dung hướng dẫn để các cơ quan quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên căn cứ vào đó triển khai trong thực tiễn.

* Nội dung chi tiết Quyết định đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Vụ Công tác Học sinh, Sinh viên

File đính kèm