Hội thảo Quốc tế "Phát triển tâm lý học đường trên thế giới và ở Việt Nam" Developing Shool Psychology Worldwide

Hội thảo Quốc tế "Phát triển tâm lý học đường trên thế giới và ở Việt Nam"


Đồng chí Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên phát biểu tại hội thảo

Ngày 28, 29 tháng 7 năm 2016, Bộ GD&ĐT phối hợp với Liên hiệp phát triển tâm lý học đường thế giới (Casp-I) và Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ V với chủ đề: "Phát triển Tâm lý học đường trên thế giới và Việt Nam". 

Hội thảo là nơi trao đổi học thuật, công bố các kết quả nghiên cứu liên quan của các nhà khoa học; kết nối, vận động các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ: các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế; các sở giáo dục và đào tạo; các trường ĐH, CĐ, TC và các bậc phụ huynh trong việc xây dựng, quy hoạch và phát triển ngành nghề, dịch vụ Tâm lý học học đường (TLHHĐ) tại Việt Nam và trên thế giới. Hội thảo cũng đề ra các giải pháp nhằm đưa hoạt động tư vấn tâm lý vào triển khai trong các nhà trường một cách có hiệu quả.

Hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của 221 nhà khoa học, chuyên gia; đại diện các Sở GD&ĐT trên cả nước; gần 50 cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước và một số cơ sở giáo dục và đào tạo quốc tế (các trường đại học: Chapman University (Mỹ), Central Queensland University (Australia), Chicago School (USA), University of Wisconsin-Whitewater (Mỹ), Aichi Gakuin University (Nhật); các tổ chức UN Women, Plan, ChildFund, Tổ chức trẻ em Rồng Xanh... Hội thảo cũng có sự tham dự của đại diện phụ huynh học sinh – những người đặc biệt quan tâm đến hoạt động Tâm lý học học đường.

Với 72 tham luận khoa học được đăng toàn văn trong Kỷ yếu; hơn 20 bài phát biểu chia sẻ trong phiên toàn thể và tại các tiểu ban; 09 khóa tập huấn ngắn (mini-skill), Hội thảo đã tập trung trao đổi học thuật, công bố các kết quả nghiên cứu và kết nối, vận động các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, cơ quan truyền thông, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên và các bậc phụ huynh trong việc xây dựng, quy hoạch, phát triển ngành, nghề, dịch vụ tâm lý học đường ở Việt Nam và trên thế giới.

Các chủ đề của Hội thảo bao gồm: 1) Chính sách về phát triển tâm lý học học đường; 2) Công tác đào tạo tâm lý học học đường; 3) Công tác thực hành phát triển TLHHĐ; 4) Vai trò của cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ trong hỗ trợ phát triển TLHHĐ; 5) Hoạt động truyền thông cho sự phát triển TLHHĐ; 6) Phát triển TLHHĐ từ nhìn từ góc độ phụ huynh.

Tất cả các chủ đề của Hội thảo được thảo luận sôi nổi, được nhìn nhận, đánh giá từ nhiều phương diện. Những kinh nghiệm quốc tế và trong nước đã được chia sẻ, chuyển giao với mong muốn chung là thúc đẩy sự phát triển của tâm lý học học đường ở Việt Nam.

Các tham luận và trao đổi trên Hội thảo đã làm rõ: 1) Các mô hình TLHHĐ thành công trên thế giới và hướng vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam; 2) Thực trạng các chính sách về TLHHĐ ở Việt Nam; 3) Thực trạng hoạt động và các mô hình TLHHĐ ở một số địa phương ở Việt Nam; 4) Những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của cán bộ tâm lý học đường chuyên nghiệp; 5) Thiết kế mô hình và chương trình đào tạo, thực hành phát triển tâm lý học đường; 6) Các giải pháp phát triển tâm lý học đường trên thế giới và ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; 7) Những yêu cầu pháp lý và đạo đức đối với hoạt động TLHHĐ.

Tại Hội thảo, các tham luận cũng đã chỉ rõ những bất cập trong phát triển TLHHĐ ở Việt Nam hiện nay như: 1) Thiếu các chính sách phù hợp để phát triển TLHHĐ; 2) Thiếu hụt các quy chuẩn về hoạt động TLHHĐ (bao gồm cả các quy chuẩn về vị trí công tác và chức danh nghề nghiệp); 3) Sự đơn điệu và tính hình thức của hoạt động TLHHĐ trong các nhà trường; 4) Thiếu thống nhất trong chương trình đào tạo chuyên gia TLHHĐ; 5) Thiếu các nguồn lực cần thiết cho hoạt động TLHHĐ, đặc biệt là cơ sở vật chất và nguồn nhân lực được đào tạo bài bản; 6) Thiếu thiết chế đảm trách và hệ thống quản lý công tác TLHHĐ trong nhà trường; 7) Thiếu sự phối hợp giữa các lực lượng, các cơ quan ban ngành trong hoạt động tâm lý học đường; 8) Nhận thức của cộng đồng về hoạt động này còn chưa cao hoặc chưa chính xác.

Đặc biệt, 09 khóa tập huấn ngắn (mini-skill) tại Hội thảo đi sâu vào các ứng dụng thực tiễn của TLHHĐ đã giúp các tham dự viên, đặc biệt những người mới làm quen và nghiên cứu TLHHĐ, có cái nhìn cụ thể, trực quan về các hoạt động TLHHĐ và bước đầu có những hiểu biết và thái độ cần thiết đối với TLHHĐ. Đối với những người đã nghiên cứu và thực hành TLHHĐ, các khóa tập huấn này cũng đặc biệt hữu ích ở phương diện mở rộng những hướng nghiên cứu và thực hành mới về nghề nghiệp chuyên môn.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT cho biết: Trong thời gian vừa qua, Bộ GDĐT đã triển khai một số hoạt động để từng bước đưa công tác tư vấn tâm lý đi vào nề nếp, bài bản. Trong năm 2015, Bộ GD&ĐT đã tiến hành khảo sát thực trạng công tác tư vấn tâm lý tại một số trường THCS,THPT và đại học trên địa bàn Hà Nội, Hải Dương, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa. Tổ chức 2 hội thảo toàn quốc về công tác tư vấn tâm lý với sự tham gia của các nhà khoa học trong cả nước, lãnh đạo các sở GD&ĐT, đại diện các trường làm tốt công tác tư vấn tâm lý. Đặc biệt, tại Hội thảo toàn quốc về Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các nhà quản lý, các nhà khoa học đã nhất trí sự cần thiết của công tác tư vấn tâm lý trong các nhà trường, đồng thời thống nhất mô hình phòng tư vấn tâm lý để triển khai nhân rộng trong toàn quốc.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu nội dung, tổ chức lấy ý kiến các cơ sở giáo dục và sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông làm cơ sở để các nhà trường triển khai thực hiện công tác tư vấn tâm lý bài bản, hiệu quả hơn; đồng thời sẽ đề xuất với Bộ Nội vụ để xây dựng vị trí việc làm cho cán bộ làm công tác tư vấn tâm lý trong các trường phổ thông. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng có kế hoạch tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bản và chuyên sâu cho cán bộ, giáo viên đang phụ trách công tác công tác tư vấn tâm lý trong các trường phổ thông.

Đó sẽ là việc làm thiết thực, góp phần triển khai thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Một số hình ảnh tại hội thảo 

Lê Thị Hằng, Chuyên viên Vụ Công tác học sinh, sinh viên