Triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên

Trước thực trạng một số vụ đuối nước thương tâm xảy ra trong thời gian vừa qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch để chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước đối với học sinh, sinh viên. Trong đó có công tác tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên các trường phổ thông.


Trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh đang là yêu cầu cấp thiết

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ và trước thời điểm bước vào năm học mới 2016-2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương, các nhà trường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tich, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

Các địa phương cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan truyền thông nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, gia đình và cộng đồng về các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh. Đồng thời chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh về ý thức phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước.

Bên cạnh đó, cần đưa nội dung giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước vào các hoạt động của trường, lớp, Đoàn, Đội; khuyến cáo học sinh không tắm, bơi ở những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh và không an toàn như: sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở và những nơi nguy hiểm khác. Đề xuất lắp đặt hệ thống các biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao có thể xảy ra đuối nước, những khu vực vắng người qua lại trên địa bàn.

Hiện nay, một trong những vấn đề đang được đặt ra là tăng cường dạy bơi cho học sinh trong các nhà trường. Vì vậy, các địa phương cần tham mưu bố trí nguồn kinh phí hợp lý, tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực của xã hội để tổ chức dạy bơi cho học sinh nhằm nâng cao kỹ năng bơi, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.

Nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên các trường phổ thông có được những kiến thức, kỹ năng về phương pháp dạy bơi, cứu đuối cho học sinh tại các trường phổ thông từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9/2016, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức 3 lớp tập huấn tại 3 khu vực: Miền Trung, Tây Nguyên (từ ngày 15/8-21/8/2016); miền Nam (từ ngày 25/8-31/8/2016), miền Bắc (từ ngày 8/9-14/9/2016).

Đây là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giáo dục thể chất ở cơ sở, cũng là một trong những giải pháp nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do tai nạn đuối nước gây ra cho học sinh, sinh viên.

Vụ Công tác học sinh, sinh viên