Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 4 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
03/2020/TT-BGDĐT Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
10/02/2020
16/2019/TT-BGDĐT Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
04/10/2019
05/2019/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1
05/04/2019
01/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông
18/01/2010