Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 21 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
4483/BGDĐT-CSVC Về việc đề nghị quy định tiêu chuẩn xe ô tôt đưa đón học sinh
01/10/2019
917/BGDĐT-CSVC Về việc báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch
11/03/2019
428/BGDĐT-CSVC V/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025.
30/01/2019
4470/BGDĐT-CSVC V/v thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
28/09/2018
461/CSVC Về việc nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo lần 2
04/09/2018
3712/BGDĐT-CSVC Về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
24/08/2018
3232/BGDĐT-CSVC Về việc thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục
31/07/2018
3232/BGDĐT-CSVC Về việc thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục
31/07/2018
406/CSVC Về việc nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
27/07/2018
2064/BGDĐT-CSVC Về việc thực hiện các nghị quyết phiên họp tháng 3 và tháng 4 của Chính phủ
23/05/2018
1441/BGDĐT-CSVC Về việc rà soát cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
13/04/2018
64/BGDĐT-CSVC V/v: cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh
10/01/2018
6088 /BGDĐT-CSVC V/v rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
10/01/2018