• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/09/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo lần 2.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi các đơn vị để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/09/2018
Về việc nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo lần 2
Số ký hiệu 461/CSVC Ngày ban hành 04/09/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...