• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục.

Cổng TTĐT kính gửi tới các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2018
Về việc thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục
Số ký hiệu 3232/BGDĐT-CSVC Ngày ban hành 31/07/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...