• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/07/2018

Ngày 27/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn Về việc nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi các đại học, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/07/2018
Về việc nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
Số ký hiệu 406/CSVC Ngày ban hành 27/07/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...