• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2018

Ngày 31/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 3232/BGDĐT-CSVC về việc thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các sở giáo dục và đào tạo để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2018
Về việc thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục
Số ký hiệu 3232/BGDĐT-CSVC Ngày ban hành 31/07/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Cơ quan ban hành/ Người ký
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...