Thái Bình quan tâm đầu tư cơ sở vật chất thực hiện đổi mới giáo dục

Ngày 18/9, đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT do Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất (CSVC) Phạm Hùng Anh làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra thực tế tại các cơ sở giáo dục tỉnh Thái Bình về các công tác chuẩn bị CSVC đảm bảo cho triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới; sắp xếp mạng lưới trường học; an toàn trường học.

Tỷ lệ phòng học kiên cố tăng nhanh

Qua thực tế kiểm tra các cơ sở giáo dục huyện Thái Thuỵ và huyện Đông Hưng, đồng thời, làm việc trực tiếp với thầy trò, đại diện chính quyền các cấp và ngành Giáo dục tỉnh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất Phạm Hùng Anh cho rằng: “Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Thái Bình đã có tinh thần vượt khó đổi mới, đáp ứng triển khai chương trình GDPT 2018”.

Đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT kiểm tra cơ sở vật chất triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới tại tỉnh Thái Bình

Khi thực hiện chương trình GDPT 2018, ngành Giáo dục Thái Bình phải tăng cường CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học, phòng học bộ môn,.... So với tốc độ đô thị hoá tăng nhanh, trên địa bàn thành phố, thị trấn, số học sinh, số trẻ/nhóm lớp còn cao.

Tuy nhiên, cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới và sự quan tâm của chính quyền cấp xã, chỉ sau 3-4 năm, bức tranh giáo dục tỉnh Thái Bình đã có nhiều thay đổi đáng kể, đặc biệt là sự xuất hiện của những ngôi trường mới, phòng học khang trang, sử dụng một số thiết bị hiện đại.

Tốc độ xây dựng nông thôn mới nhanh chóng, đã tác động, thúc đẩy sự quan tâm đầu tư cho giáo dục của địa phương, giúp chất lượng của các nhà trường được nâng lên. Nhìn tổng thể, sự đầu tư của chính quyền về CSVC cho giáo dục đáng ghi nhận.

Cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã chăm lo, quan tâm đầu tư cho giáo dục để tăng cường CSVC, quy hoạch tổng mặt bằng; tỷ lệ phòng học kiên cố tăng nhanh.

Tỷ lệ kiên cố phòng học ở Thái Bình đạt 93,6% trong tổng số 11.919 phòng. 100% trường tiểu học, THCS và THPT có thư viện/thư viện lớp học. Bình quân phòng học bộ môn của bậc phổ thông đạt bình quân 3,4 phòng/ trường. Đã có 85% số trường từ mầm non đến THPT có diện tích đất bằng và vượt so với quy định. 

Thông tin từ Sở GDĐT Thái Bình, trước tháng 6/2018, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện công tác giảm điểm trường mầm non, xoá điểm lẻ ở các trường tiểu học. Một số địa phương sáp nhập thành lập trường THCS liên xã. Tính đến nay, toàn tỉnh có 299 trường mầm non, 119 trường tiểu học, 106 trường THCS, 167 trường liên cấp tiểu học và THCS.

Nhiều cơ chế chính sách đầu tư tích cực cho giáo dục

Thực tế kiểm tra cũng cho thấy, việc chuẩn bị những điều kiện cơ bản phục vụ cho chương trình GDPT mới ở bậc tiểu học, nhất là lớp 1, đã thực hiện được. Đến thời điểm này, ở Thái Bình các điều kiện về phòng học, trang thiết bị; bồi dưỡng, tập huấn chương trình và sử dụng sách giáo khoa,… cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới Chương trình GDPT 2018. Về chuẩn bị đội ngũ, Sở GDĐT đã chỉ đạo ưu tiên chỉ tiêu tuyển dụng cho những môn mới, ưu tiên tuyển dụng GV cho cấp tiểu học.

Tỉnh Thái Bình đã có nhiều cơ chế, chính sách đầu tư tích cực cho giáo dục

Có được những kết quả trên, một phần lớn là nhờ ngành Giáo dục địa phương đã làm tốt công tác tham mưu, từ đó, ban hành được nhiều cơ chế chính sách đầu tư tích cực cho giáo dục.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đổi mới giáo dục, đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT khuyến nghị, trong giai đoạn tới, nhất là giai đoạn 2021-2025, Thái Bình cần quan tâm tập trung xây dựng đề án đảm bảo CSVC cho đổi mới chương trình giáo dục. Sự chủ động trong chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẽ giúp quá trình thực hiện về sau thuận lợi hơn.

Mặc dù đã được quan tâm, nhưng phòng học bộ môn và việc mua sắm bổ sung thiết bị dạy học vẫn còn khiêm tốn so với các quy định. Đánh giá này của Đoàn Kiểm tra cũng được Sở GDĐT Thái Bình thẳng thắn nhìn nhận.

Đoàn kiểm tra đề nghị ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình quan tâm, đẩy nhanh tiến độ bổ sung thiết bị dạy học cần thiết, trên cơ sở những trang thiết bị còn sử dụng được, đặc biệt ưu tiên những môn học mới theo chương trình GDPT 2018.

Cùng với đó, cần xây dựng lộ trình ưu tiên xây dựng phòng học bộ môn cho cấp tiểu học và THCS. Năm học 2021-2022 sẽ áp dụng chương trình GDPT mới đối với lớp 6 đặt ra yêu cầu cần cấp thiết trong việc cấu trúc lại phòng học bộ môn, lựa chọn thiết bị đảm bảo công tác dạy học.

Đoàn kiểm tra cũng khuyến nghị các nhà trường khẩn trương quy hoạch kiến trúc không gian và công bố tới toàn thể nhân dân. Đây là cơ sở để đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho trường học.

Riêng về dồn dịch trường lớp, theo đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT, Thái Bình cần nhìn nhận, đánh giá thực tiễn trên tinh thần mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục mới phát huy hiệu quả của công tác này. 

Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Viết Hiển trao đổi: “Sau khi thực hiện sáp nhập trường học, ngành Giáo dục đã nhận thấy trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng dạy học, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở liên cấp học hỏi kinh nghiệm, thực hiện nhiệm vụ giáo dục tốt hơn. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng công tác nghiệp vụ quản lý, nhằm nâng cao hiểu biết của hiệu trưởng đối với cấp tiểu học, đảm bảo sự bình đẳng đối với các cấp học”.

 Hiện Thái Bình đang nỗ lực để đảm bảo hoạt động, nâng cao hiệu quả các cơ sở giáo dục được sáp nhập.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang