Chuẩn bị cơ sở vật chất để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Chuẩn bị về cơ sở vật chất là một trong những công việc quan trọng để có thể đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chia sẻ về chủ đề này.

(VTV)