Hội thảo “Sáng kiến trường học an toàn khu vực ASEAN”

Trong 3 ngày từ 18-20/6/2019, tại thành phố Jakarta, Indonesia, đã diễn ra hội thảo “Xây dựng cơ chế giám sát, báo cáo tiến độ thực hiện trường học an toàn khu vực ASEAN (Workshop) và Xây dựng chiến lược huy động nguồn lực bền vững cho việc thực hiệc Trường học an toàn khu vực ASEAN (Seminar)”.


Đoàn đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội thảo gồm các đại diện của 10 nước thành viên khu vực ASEAN đến từ Bộ Giáo dục; Cơ quan phòng chống thiên tai và các Tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) và đại diện Ban thư ký ASEAN.

Việt Nam có ba đại diện đến từ  Cục Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và đại diện của Tổ Chức Plan International Việt Nam.

Hội thảo nhằm thúc đẩy sự cam kết, chia sẻ thông tin về tiến độ thực hiện trường học an toàn, qua đó xác định những khoảng trống để có thể phân tích và xây dựng chiến lược thực hiện Trường học an toàn khu vực ASEAN ở cấp quốc gia và khu vực một cách bền vững cho giai đoạn 2021- 2025.

Các đại biểu tham dự hội thảo  đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện Trường học an toàn ở các nước ASEAN và thống nhất về hướng dẫn và công cụ, cách thức báo cáo tiến độ thực hiện trường học an toàn cũng như đưa ra các ý kiến để duy trì và thực hiện chiến lược Trường học an toàn thông qua sáng kiến trường học an toàn khu vực ASEAN (ASSI).

Sáng kiến Trường học an toàn khu vực ASEAN (ASSI) được phê duyệt bởi Ban ASEAN về quản lý thiên tai và bắt đầu được thực hiện từ năm 2013. Sáng kiến là một diễn đàn để các nước ASEAN tăng cường sự cam kết, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về tiến độ thực hiện trường học an toàn trong khu vực ASEAN.

(Cục Cơ sở Vật chất)