Đánh giá đúng thành quả của giáo dục mầm non sau 10 năm thực hiện đổi mới

Chiều 28/9, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh chủ trì phiên họp của Tiểu ban Giáo dục mầm non, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực để đánh giá 10 năm giáo dục mầm non thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

Xây dựng giải pháp định hướng giáo dục và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật

Ngày 4/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo xây dựng giải pháp đánh giá, phân loại dạng tật để có định hướng giáo dục và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật. Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh và Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì hội thảo.

Tập huấn về giáo dục đặc biệt cho cán bộ quản lý và giáo viên

Từ ngày 7-11/8, tại Hà Nội, diễn ra tập huấn về giáo dục đặc biệt năm 2023 cho cán bộ quản lý và giáo viên Việt Nam. Đây là hạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở Giáo dục tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam giai đoạn 2020 - 2024.

Khảo sát xây dựng tài liệu tập huấn quy chế trường bán trú, nội trú tại Lạng Sơn

Ngày 20/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo khảo sát xây dựng tài liệu tập huấn quy chế trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) và tài liệu nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên quản lý và tổ chức các hoạt động của trường PTDTNT tại tỉnh Lạng Sơn.

20.000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông

Ngày 16/9, tại tỉnh Đồng Nai, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp cùng Honda Việt Nam và Quỹ bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam tổ chức “Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”.

Bộ GDĐT công bố danh sách 85 đề tài vào vòng chung khảo Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2023

Thực hiện quy định tại Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố danh sách 85 đề tài thuộc 6 lĩnh vực khoa học được lựa chọn vào vòng chung khảo Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2023.

Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đề nghị xét, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.