Từ khóa
Mức độ
Lĩnh vực
STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị
1 Đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng Mức độ 4 Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Quản lý chất lượng