TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giao thông vận tải
Ký hiệu HHA
Tên tiếng Anh Vietnam Maritime University
Website http://www.vimaru.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hải Phòng
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2023