TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu VGU
Tên tiếng Anh Vietnamese - German University
Website https://vgu.edu.vn/vi/home
Tỉnh, thành phố Bình Dương
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng