TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT VIỆT NAM

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT VIỆT NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Nước ngoài
Cơ quan quản lý trực tiếp Nước ngoài
Ký hiệu RMU
Tên tiếng Anh The Royal Melbourne Institute of Technology University in Vietnam
Website https://www.rmit.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng