TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DPX
Tên tiếng Anh Phu Xuan University
Website http://pctu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 20/7/2022
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 20/7/2027