TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DPC
Tên tiếng Anh Phan Chau Trinh Universtiy
Website http://pctu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Quảng Nam
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng