HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tên trường HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ký hiệu HKC
Tên tiếng Anh Vietnam Academy of Science and Technology
Website http://gust.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng