HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Tên trường HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giao thông vận tải
Ký hiệu HHK
Tên tiếng Anh Viet Nam Aviation Academy
Website https://vaa.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 14/05/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 14/05/2023