TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Tài chính
Ký hiệu DKQ
Tên tiếng Anh University of Finance – Accounting
Website http://tckt.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Quảng Ngãi
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng