TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ký hiệu MTH
Tên tiếng Anh Vietnam University of Fine Arts
Website https://mythuatvietnam.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 01/03/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 01/03/2023