TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC (MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU)

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC (MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU)
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu MCA
Tên tiếng Anh Asia University of Art & Design
Website http://mythuatcongnghiepachau.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng