TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ký hiệu NHS
Tên tiếng Anh The Banking University of Ho Chi Minh City
Website https://buh.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/12/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/12/2022