TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DYD
Tên tiếng Anh Yersin University
Website https://yersin.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Lâm Đồng
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/11/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/11/2025