TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DDB
Tên tiếng Anh Thanh Dong University
Website https://thanhdong.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hải Dương
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 26/11/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 26/11/2025