TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu TTU
Tên tiếng Anh Tan Tao University
Website https://ttu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Long An
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng