TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Tài chính
Ký hiệu DFA
Tên tiếng Anh The University of Finance and Business Administration
Website http://tcqtkd.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hưng Yên
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 11/03/2022
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 11/03/2027