TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DQT
Tên tiếng Anh Quang Trung University
Website https://qtu.edu.vn
Tỉnh, thành phố Bình Định
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng