TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Nghệ An
Ký hiệu CEA
Tên tiếng Anh Nghe An College of Economics
Website http://dhktna.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Nghệ An
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 12/10/2022
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 12/10/2027