TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu HSU
Tên tiếng Anh Hoa Sen University
Website https://www.hoasen.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 14/02/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 14/02/2025