TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Ninh Bình
Ký hiệu DNB
Tên tiếng Anh Hoa Lu University
Website http://hluv.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Ninh Bình
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 08/10/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 08/10/2025