HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Tên trường HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Tài chính
Ký hiệu HTC
Tên tiếng Anh Academy of Finance
Website https://hvtc.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 20/02/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 20/02/2022