TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DTD
Tên tiếng Anh Tay Do University
Website https://tdu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Cần Thơ
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2023