TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Quảng Ninh
Ký hiệu HLU
Tên tiếng Anh Ha Long University
Website https://uhl.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Quảng Ninh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 18/05/2021
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 18/05/2026