TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ HOA TIÊN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ HOA TIÊN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DHH
Tên tiếng Anh Ha Hoa Tien University
Website
Tỉnh, thành phố Hà Nam
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng