TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu FPT
Tên tiếng Anh FPT University
Website https://daihoc.fpt.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 08/08/2019
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 08/08/2024