TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DAD
Tên tiếng Anh Dong A University
Website https://donga.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Đà Nẵng
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 05/08/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 05/08/2023