TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DDN
Tên tiếng Anh Dai Nam University
Website http://www.dainam.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 18/11/2019
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 18/11/2024