TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Dân lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DSG
Tên tiếng Anh Saigon Technology University
Website https://www.stu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 06/04/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 06/04/2023